Ýmis verkefni

·  Sveitarfélagið Skagafjörður
o    Þéttbýlistækni, gatnagerð og lagnir
o    Íþróttahús 2. áfangi,  burðarþols- og lagnahönnun
o    Leikskóli – nýbygging,  burðarþols- og lagnahönnun
o    Félagslega íbúðarkerfið, um 50 íbúðir í rað- og parhúsum, burðarþols- og lagnahönnun
o    Ráðgjöf, áætlanagerð, gerð kostnaðaráætlana v. ýmissa verkþátta
o    Fráveita á Sauðárkróki, heildarúttekt, forhönnun
o    Árskóli, nýbygging, burðarþols- og lagnahönnun
o    Fráveita í minna þéttbýli og dreifbýli, heildarúttekt, forhönnun
o    Sundlaug Hofsósi, framkvæmdaeftirlit 2009-2010
o    Skipulagsmál, aðal- og deiliskipulagsráðgjöf.

·  Skagafjarðarveitur
o    Dreifikerfi í ný hverfi, hönnun
o    Dreifikerfi í dreifbýli, hönnun og eftirlit
o    Vatnstankur fyrir Hofsós
o    Landupplýsingakerfi, uppbygging og skráning
o    Stofnlögn og dreifikerfi hitaveitu fyrir Hofsós

·  Fiskiðjan Skagfirðingur (FISK Seafood hf)
o    Ýmis ráðgjöf, skipulagsverkefni.
o    Viðhaldsverkefni
o    Verið Vísindagarðar, nýbygging 2010

·  Mjólkursamlag Skagfirðinga
o    Hönnun og ráðgjöf vegna viðhalds og endurbóta
o    Nýbygging 2009-2010, Aðalhönnun, burðarþol og lagnir

·  Kaupfélag Skagfirðinga
o    Kjarninn, verslun, skrifstofur, bíla- og rafmagnsverkstæði, burðarvirkis og lagnahönnun

·  Menntamálaráðuneyti,
o    Nýbygging tréiðnbrautar verknáms, Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 2009-2010, Aðalhönnun, burðarvirki og lagnir

·  Ríkiseignir/Fasteignir ríkissjóðs
o    Ýmis ráðgjöf og hönnun vegna viðhaldsverkefna á Norðurlandi vestra
o    BIM líkan af Heilbrigðisstofnunni á Blönduósi 2009-2010
o    Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki, umsjón með útboði á brunavarnakerfi, eftirlit með uppsetningu, uppfærsla á brunavarnauppdráttum og gerð rýmingarleiðamynda 2009
o    Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki, endurskoðun rýmingarleiða og brunavarnaruppdrátta 2010
o    Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki, endurskoðun út- og neyðarlýsinga 2010
o    Endurbygging á innangerð Verknámshúss FNV 2009-2010, aðalhönnun, burðarþol og lagnir
o    Endurbygging á innangerð Verknámshúss FNV, framkvæmdaeftirlit sumarið 2010

·  Vegagerðin
o    Ráðgjöf, hönnun og mælingar á Norðurlandi vestra
o    Hvammstangavegur, þjóðvegur í þéttbýli, hraðalækkandi aðgerðir og endurnýjun lagna 2007

·  Skagaströnd
o    Mælingar og kortagerð
o    Skipulag
o    Byggingafulltrúaþjónusta

·  Blönduósbær
o    Mælingar og kortagerð
o    Skipulag
o    Byggingafulltrúaþjónusta 2004-2007

·  Hitaveita Blönduóss
o    Hitaveita í Torfalækjarhreppi, hönnun og eftirlit

·  HSN/Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
o    Dvalarheimili aldraðra, nýbygging
o    Endurhæfingarhús, nýbygging (FSR)
o    Viðbygging og breytingar 2003, aðalanddyri og sjúkrabílaskýli (FSR)
o    Gerð raunteikninga á stafrænu formi 2007-2008
o    Ýmis viðhaldsverkefni
o     Stefnumörkun um nýtingu húsnæðis.
o    Viðbraðgsáætlun

·  Rækjuverksmiðjan Dögun
o    Nýbygging og viðhald, burðarþols- og lagnahönnun

·  Hólar í Hjaltadal
o    Gatnagerð og lagnir
o    Nýbyggingar, nemendagarðar, reiðhöll ofl.
o    Viðhaldsverkefni

·  Verktakar á Sauðárkróki og Norðurlandi vestra
o    Ýmis þjónusta
o    Tilboðsgerð
o    Mælingaverkefni
o    Þverárfjallsvegur 2006-2007 – Skagfirskir verktakar ehf, framkvæmdastjórn og mælingar.
o    Þjóðvegur 1 um Hrútafjörð 2008-2009 – Skagfirskir verktakar ehf, framkvæmdastjórn og mælingar.

·  Sögufélag Skagfirðinga
o    Byggðasaga Skagafjarðar I-III bindi,  kortagerð

·  Héraðsnefnd Skagafjarðar
o    Bóknámshús FNV (2500m2, 10700m3), burðarþols- og lagnahönnun
o    Upplýsingamiðstöð í Varmahlíð, burðarþols- og lagnahönnun

·  Rafveita Sauðárkróks
o    Hönnun spennistöðva,  burðarþols- og lagnahönnun
o    Landupplýsingakerfi, uppbygging og skráning

·  Búnaðarbanki Íslands (Arion banki)
o    Nýbygging (600 m2, 4200 m3), burðarþols- og lagnahönnun

·  Héraðsvötn ehf.
o    Vinna við skýrslu um umhverfismat vegna Villinganesvirkjunar