Almennt um verkfræðistofuna

Verkfræðistofan hefur verið starfandi á Sauðárkróki óslitið frá 1988 og á rætur að rekja til ársins 1985. 
Stofan hefur sérhæft sig í fjölbreyttum verkefnum verkfræði og mannvirkja og aðallega sinnt þjónustu á Norðurlandi vestra. 
Um tíu til tólf starfsmenn vinna nú að jafnaði hjá stofunni .
Verkfræðistofan STOÐ var formlega stofnuð sem sameignarfélag sumarið 1988 en í maí 1997 var rekstrinum breytt í hlutafélagsform með kennitölu 420585-0639.

Helstu verkefni hafa verið á sviði hönnunar og framkvæmda, auk ýmissa ráðgjafastarfa fyrir opinbera aðila og einstaklinga. 
Frá 2004 hefur verið samstarf við Höfðahrepp um skipulags- og byggingafulltrúaþjónustu. Einnig höfum við sinnt málaflokknum tímabundið fyrir Blönduósbæ og Húnaþing vestra.

Á síðustu árum hafa skipulagsmál  verið vaxandi þáttur í starfseminni.

Helstu hönnunarverkefni hafa verið :
·      burðarþol og lagnir húsbygginga
·      hönnun gatna og holræsakerfa
·      mælingaverkefni
·      kortagerð
·      hafnagerð
·      hita- og vatnsveitur í dreifbýli
·      fráveita á Skagafirði, heildarúttekt

Helstu mælingaverkefni hafa verið :
·      á sviði vega- og landmælinga.
·      framkvæmdamælingar við sjóvarnargarða.
·      frummælingar  og kortagerð vegna stóriðjuhugmynda.
·      auk þess sem stofan hefur annast gerð fjölda afstöðumynda af bújörðum og minni svæðum.

Helstu eftirlitsverkefni hafa verið :
·      við dreifiveitukerfi í þéttbýli og dreifbýli.
·      við sjóvarnargarða.
·      við jarðvinnuverkefni.
·      við virkjunarmannvirki.
·     við vegagerð.
·     við byggingarframkvæmdir.

Stofan hefur yfir að ráða öflugum tækjum til landmælinga auk mælingardróna, ásamt tilheyrandi úrvinnsluhugbúnaði.

Frá 1996 hefur stofan unnið að uppbyggingu landupplýsingakerfis og viðhaldi kortagrunna í Skagafirði og nágrenni. 
Á síðari árum hefur einnig verið viðhaldið gögnum fyrir Blönduósbæ og Skagaströnd.

Verkfræðistofan STOРhefur yfir að ráða hug- og vélbúnaði til landupplýsingavinnslu og kortagerðar.

Verkfræðistofan hefur verið aðili að :
o   Fyrirtækjaneti verkfræðistofa á Íslandi
o   Skagafjarðarhraðlestinni, samtökum um atvinnuframfarir í Skagafirði.
o   Skagfirskum verktökum ehf.

Stefnumarkmið okkar