Almennt um verkfræðistofuna

Verkfræðistofan hefur verið starfandi á Sauðárkróki óslitið frá 1988 og á rætur að rekja til ársins 1985. 
Stofan hefur sérhæft sig í fjölbreyttum verkefnum verkfræði og mannvirkja og aðallega sinnt þjónustu á Norðurlandi vestra. 
Um tíu til tólf starfsmenn vinna nú að jafnaði hjá stofunni .
Verkfræðistofan STOÐ var formlega stofnuð sem sameignarfélag sumarið 1988 en í maí 1997 var rekstrinum breytt í hlutafélagsform með kennitölu 420585-0639.

Helstu verkefni hafa verið á sviði hönnunar og framkvæmda, auk ýmissa ráðgjafastarfa fyrir opinbera aðila og einstaklinga. 
Frá 2004 hefur verið samstarf við Blönduósbæ og Höfðahrepp um byggingafulltrúaþjónustu. Einnig er samstarf við Húnaþing vestra um skipulagsfulltrúaþjónustu.

Á síðustu árum hafa skipulagsmál  verið vaxandi þáttur í starfseminni.

Helstu hönnunarverkefni hafa verið :
·      burðarþol og lagnir húsbygginga
·      hönnun gatna og holræsakerfa
·      mælingaverkefni
·      kortagerð
·      hafnagerð
·      hita- og vatnsveitur í dreifbýli
·      fráveita á Skagafirði, heildarúttekt

Helstu mælingaverkefni hafa verið :
·      á sviði vega- og landmælinga.
·      framkvæmdamælingar við sjóvarnargarða.
·      frummælingar  og kortagerð vegna stóriðjuhugmynda.
·      auk þess sem stofan hefur annast gerð fjölda afstöðumynda af bújörðum og minni svæðum.

Helstu eftirlitsverkefni hafa verið :
·      við dreifiveitukerfi í þéttbýli og dreifbýli.
·      við sjóvarnargarða.
·      við jarðvinnuverkefni.
·      við virkjunarmannvirki.
·     við vegagerð.
·     við byggingarframkvæmdir.

Stofan hefur yfir að ráða öflugum tækjum til landmælinga auk mælingardróna, ásamt tilheyrandi úrvinnsluhugbúnaði.

Frá 1996 hefur stofan unnið að uppbyggingu landupplýsingakerfis og viðhaldi kortagrunna í Skagafirði og nágrenni. 
Á síðari árum hefur einnig verið viðhaldið gögnum fyrir Blönduósbæ og Skagaströnd.

Verkfræðistofan STOРhefur yfir að ráða hug- og vélbúnaði til landupplýsingavinnslu og kortagerðar.

Verkfræðistofan hefur verið aðili að :
o   Fyrirtækjaneti verkfræðistofa á Íslandi
o   Skagafjarðarhraðlestinni, samtökum um atvinnuframfarir í Skagafirði.
o   Skagfirskum verktökum ehf.

Stefnumarkmið okkar